باغ ملی مشهد

باغ ملی مشهد

باغ ملی مشهد نخستین پارک شهر مشهد است که از موقوفات شادروان ملک بود و به شهرداری اهدا گردید ، البته ابتکار ایجاد پارک از مسیو لولو بلژیکی است که در آن زمان متصدی گمرک خراسان بود. این باغ اهدائی مظفرالدین شاه به پدر شادروان ملک بوده است ، باغ ملی که هم اکنون در [...]

پارک کوهسنگی مشهد

پارک کوهسنگی مشهد

پارک کوهسنگی مشهد را به احتمال بسیار زیاد حتی اگر یک بار هم با تور مشهد از تهران یا سایر شهرها به مشهد سفر کرده باشید اسم کوه سنگی را شنیده اید ولی ممکن است نرفته باشید. پارک کوهسنگی مشهد، پرطرفدار و قدیمی بوده و بعد از پارک جنگلی ملت ، دومین پارک بزرگ مشهد [...]

پارک های آبی مشهد

پارک های آبی مشهد

پارک های آبی مشهد به نوعی جمله عجیبی میباشد چون اگر بخواهیم برای یک پارک آبی منطقه ای را متصور شویم یکی از آخرین نقاطی که به نظرمان خواهد رسید مشهد است ، پارک آبی و آب فراوان چیزی است که از ذهنمان می گذرد و چون مشهد جزو مناطق پر آب ایران نیست این [...]