آژانس هواپیمایی فاراگشت کوروش کبیرآژانس هواپیمایی فاراگشت کوروش کبیر
فراموشی رمز عبور ؟

Simple Package – 2 Columns

تور مشهد هتل الماس نوین

تور مشهد هتل الماس نوین


 • هتل 4 ستاره تاپ
 • تور مشهد الماس نوین قطار340هزار تومان
 • تور مشهد الماس نوین هواپیما610هزار تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • بلیت رفت و برگشت
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
تور مشهد هتل الماس 2

تور مشهد هتل الماس 2


 • هتل 5 ستاره
 • تور مشهد الماس قطار465هزار تومان
 • تور مشهد الماس هواپیما760هزار تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • بلیت رفت و برگشت
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
 • استقبال فرودگاهی۱۳۹۶/۰۷/۰۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
تور تبریز هتل سهند

تور تبریز هتل سهند


 • هتل 2 ستاره
 • اتاق دو تخته هر نفر 340 هزار تومان
 • اتاق یک تخته هر نفر 500 هزار تومان
 • اتاق سه تخته هر نفر 320 هزارتومان
 • کودک دو تا پنج سال تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • ترانسفر رفت و برگشت رایگان
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
 • دو گشت نیمروزی از جاهای دیدنی تبریز
 • پرداخت کلیه ورودیه ها
 • راهنمای مجرب و حرفه ای
 • قیمت هر شب اقامت بیشتر 80 هزار تومان


۱۳۹۶/۰۷/۰۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
تور تبریز هتل بهبود

تور تبریز هتل بهبود


 • هتل 3 ستاره
 • اتاق دو تخته هر نفر 405 هزار تومان
 • اتاق یک تخته هر نفر 575 هزار تومان
 • اتاق سه تخته هر نفر 365 هزار تومان
 • کودک دو تا پنج سال تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • ترانسفر رفت و برگشت رایگان
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
 • دو گشت نیمروزی از جاهای دیدنی تبریز
 • پرداخت کلیه ورودیه ها
 • راهنمای مجرب و حرفه ای
 • قیمت هر شب اقامت بیشتر 115 هزارتومان


۱۳۹۶/۰۷/۰۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
قیمت تور تبریز هتل گسترش

تور تبریز هتل گسترش


 • هتل 4 ستاره
 • اتاق دو تخته هر نفر 530 هزار تومان
 • اتاق یک تخته هر نفر 780 هزار تومان
 • اتاق سه تخته هر نفر 485 هزار تومان
 • کودک دو تا پنج سال تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • ترانسفر رفت و برگشت رایگان
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
 • دو گشت نیمروزی از جاهای دیدنی تبریز
 • پرداخت کلیه ورودیه ها
 • راهنمای مجرب و حرفه ای
 • قیمت هر شب اقامت بیشتر 175 هزارتومان


۱۳۹۶/۰۷/۰۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
تور تبریز گردی هتل تبریز

تور تبریز هتل تبریز


 • هتل 4 ستاره
 • اتاق دو تخته هر نفر 545 هزار تومان
 • اتاق یک تخته هر نفر 790 هزار تومان
 • اتاق سه تخته هر نفر 495 هزار تومان
 • کودک دو تا پنج سال تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • ترانسفر رفت و برگشت رایگان
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
 • دو گشت نیمروزی از جاهای دیدنی تبریز
 • پرداخت کلیه ورودیه ها
 • راهنمای مجرب و حرفه ای
 • قیمت هر شب اقامت بیشتر 185 هزارتومان


۱۳۹۶/۰۷/۰۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
تور تبریز هتل صخره ای کندوان

تور تبریز هتل صخره ای کندوان


 • هتل 4 ستاره
 • اتاق دو تخته هر نفر 585 هزار تومان
 • اتاق یک تخته هر نفر 1.070.000 تومان
 • اتاق سه تخته هر نفر 530 هزار تومان
 • کودک دو تا پنج سال تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • ترانسفر رفت و برگشت رایگان
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
 • دو گشت نیمروزی از جاهای دیدنی تبریز
 • پرداخت کلیه ورودیه ها
 • راهنمای مجرب و حرفه ای
 • قیمت هر شب اقامت بیشتر 200 هزار تومان


۱۳۹۶/۰۷/۰۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
تور تبریز هتل شهریار

تور تبریز هتل شهریار


 • هتل 5 ستاره
 • اتاق دو تخته هر نفر 615 هزار تومان
 • اتاق یک تخته هر نفر 955 هزار تومان
 • اتاق سه تخته هر نفر 545 هزار تومان
 • کودک دو تا پنج سال تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • ترانسفر رفت و برگشت رایگان
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
 • دو گشت نیمروزی از جاهای دیدنی تبریز
 • پرداخت کلیه ورودیه ها
 • راهنمای مجرب و حرفه ای
 • قیمت هر شب اقامت بیشتر 220 هزارتومان


۱۳۹۶/۰۷/۰۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
تور تبریز هتل ائل گلی

تور تبریز هتل ائل گلی


 • هتل 5 ستاره
 • اتاق دو تخته هر نفر 640 هزار تومان
 • اتاق یک تخته هر نفر 905 هزار تومان
 • اتاق سه تخته هر نفر 735 هزار تومان
 • کودک دو تا پنج سال تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • ترانسفر رفت و برگشت رایگان
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
 • دو گشت نیمروزی از جاهای دیدنی تبریز
 • پرداخت کلیه ورودیه ها
 • راهنمای مجرب و حرفه ای
 • قیمت هر شب اقامت بیشتر 235 هزارتومان


۱۳۹۶/۰۷/۰۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
تور تبریز هتل کایا لاله پارک

تور تبریز هتل کایا لاله پارک


 • هتل 5 ستاره
 • اتاق دو تخته هر نفر 655 هزار تومان
 • اتاق یک تخته هر نفر 1.110.000 تومان
 • اتاق سه تخته هر نفر 740 هزار تومان
 • کودک دو تا پنج سال تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • ترانسفر رفت و برگشت رایگان
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
 • دو گشت نیمروزی از جاهای دیدنی تبریز
 • پرداخت کلیه ورودیه ها
 • راهنمای مجرب و حرفه ای
 • قیمت هر شب اقامت بیشتر 240 هزارتومان


۱۳۹۶/۰۷/۰۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
آیا شما هم میخواهید
مثل همه 3755 نفر مسافر ما هر روز رایگان قیمت تورها و بلیت ها را در موبایل و یا کامپیوترتان دریافت کنید؟