آژانس هواپیمایی فاراگشت کوروش کبیرآژانس هواپیمایی فاراگشت کوروش کبیر
فراموشی رمز عبور ؟

Simple Package – 3 Columns

تور تبریز هتل سهند

تور تبریز هتل سهند


 • هتل 2 ستاره
 • اتاق دو تخته هر نفر 340 هزار تومان
 • اتاق یک تخته هر نفر 500 هزار تومان
 • اتاق سه تخته هر نفر 320 هزارتومان
 • کودک دو تا پنج سال تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • ترانسفر رفت و برگشت رایگان
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
 • دو گشت نیمروزی از جاهای دیدنی تبریز
 • پرداخت کلیه ورودیه ها
 • راهنمای مجرب و حرفه ای
 • قیمت هر شب اقامت بیشتر 80 هزار تومان


۱۳۹۶/۰۳/۰۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
تور تبریز هتل بهبود

تور تبریز هتل بهبود


 • هتل 3 ستاره
 • اتاق دو تخته هر نفر 405 هزار تومان
 • اتاق یک تخته هر نفر 575 هزار تومان
 • اتاق سه تخته هر نفر 365 هزار تومان
 • کودک دو تا پنج سال تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • ترانسفر رفت و برگشت رایگان
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
 • دو گشت نیمروزی از جاهای دیدنی تبریز
 • پرداخت کلیه ورودیه ها
 • راهنمای مجرب و حرفه ای
 • قیمت هر شب اقامت بیشتر 115 هزارتومان


۱۳۹۶/۰۳/۰۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
قیمت تور تبریز هتل گسترش

تور تبریز هتل گسترش


 • هتل 4 ستاره
 • اتاق دو تخته هر نفر 530 هزار تومان
 • اتاق یک تخته هر نفر 780 هزار تومان
 • اتاق سه تخته هر نفر 485 هزار تومان
 • کودک دو تا پنج سال تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • ترانسفر رفت و برگشت رایگان
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
 • دو گشت نیمروزی از جاهای دیدنی تبریز
 • پرداخت کلیه ورودیه ها
 • راهنمای مجرب و حرفه ای
 • قیمت هر شب اقامت بیشتر 175 هزارتومان


۱۳۹۶/۰۳/۰۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
تور تبریز گردی هتل تبریز

تور تبریز هتل تبریز


 • هتل 4 ستاره
 • اتاق دو تخته هر نفر 545 هزار تومان
 • اتاق یک تخته هر نفر 790 هزار تومان
 • اتاق سه تخته هر نفر 495 هزار تومان
 • کودک دو تا پنج سال تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • ترانسفر رفت و برگشت رایگان
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
 • دو گشت نیمروزی از جاهای دیدنی تبریز
 • پرداخت کلیه ورودیه ها
 • راهنمای مجرب و حرفه ای
 • قیمت هر شب اقامت بیشتر 185 هزارتومان


۱۳۹۶/۰۳/۰۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
تور تبریز هتل صخره ای کندوان

تور تبریز هتل صخره ای کندوان


 • هتل 4 ستاره
 • اتاق دو تخته هر نفر 585 هزار تومان
 • اتاق یک تخته هر نفر 1.070.000 تومان
 • اتاق سه تخته هر نفر 530 هزار تومان
 • کودک دو تا پنج سال تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • ترانسفر رفت و برگشت رایگان
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
 • دو گشت نیمروزی از جاهای دیدنی تبریز
 • پرداخت کلیه ورودیه ها
 • راهنمای مجرب و حرفه ای
 • قیمت هر شب اقامت بیشتر 200 هزار تومان


۱۳۹۶/۰۳/۰۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
تور تبریز هتل شهریار

تور تبریز هتل شهریار


 • هتل 5 ستاره
 • اتاق دو تخته هر نفر 615 هزار تومان
 • اتاق یک تخته هر نفر 955 هزار تومان
 • اتاق سه تخته هر نفر 545 هزار تومان
 • کودک دو تا پنج سال تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • ترانسفر رفت و برگشت رایگان
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
 • دو گشت نیمروزی از جاهای دیدنی تبریز
 • پرداخت کلیه ورودیه ها
 • راهنمای مجرب و حرفه ای
 • قیمت هر شب اقامت بیشتر 220 هزارتومان


۱۳۹۶/۰۳/۰۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
تور تبریز هتل ائل گلی

تور تبریز هتل ائل گلی


 • هتل 5 ستاره
 • اتاق دو تخته هر نفر 640 هزار تومان
 • اتاق یک تخته هر نفر 905 هزار تومان
 • اتاق سه تخته هر نفر 735 هزار تومان
 • کودک دو تا پنج سال تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • ترانسفر رفت و برگشت رایگان
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
 • دو گشت نیمروزی از جاهای دیدنی تبریز
 • پرداخت کلیه ورودیه ها
 • راهنمای مجرب و حرفه ای
 • قیمت هر شب اقامت بیشتر 235 هزارتومان


۱۳۹۶/۰۳/۰۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
تور تبریز هتل کایا لاله پارک

تور تبریز هتل کایا لاله پارک


 • هتل 5 ستاره
 • اتاق دو تخته هر نفر 655 هزار تومان
 • اتاق یک تخته هر نفر 1.110.000 تومان
 • اتاق سه تخته هر نفر 740 هزار تومان
 • کودک دو تا پنج سال تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • ترانسفر رفت و برگشت رایگان
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
 • دو گشت نیمروزی از جاهای دیدنی تبریز
 • پرداخت کلیه ورودیه ها
 • راهنمای مجرب و حرفه ای
 • قیمت هر شب اقامت بیشتر 240 هزارتومان


۱۳۹۶/۰۳/۰۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
تور یزد هتل ترمه

تور یزد هتل سنتی ترمه


 • هتل 2 ستاره
 • اتاق دو تخته هر نفر 415 هزار تومان
 • اتاق یک تخته هر نفر 715 هزار تومان
 • اتاق سه تخته هر نفر 385 هزار تومان
 • کودک دو تا پنج سال تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • ترانسفر رفت و برگشت رایگان
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
 • دو گشت روزانه از جاهای دیدنی یزد
 • پرداخت کلیه ورودیه ها
 • راهنمای مجرب و حرفه ای
 • قیمت هر شب اقامت بیشتر 95 هزارتومان


۱۳۹۶/۰۳/۰۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
تور یزد هتل کاروانسرای مشیر

تور یزد هتل کاروانسرای مشیر


 • هتل 2 ستاره تاپ
 • اتاق دو تخته هر نفر 425 هزار تومان
 • اتاق یک تخته هر نفر 825 هزار تومان
 • اتاق سه تخته هر نفر 405 هزار تومان
 • کودک دو تا پنج سال تومان
 • خدمات تور
 • دو شب و سه روز
 • ترانسفر رفت و برگشت رایگان
 • اقامت در هتل
 • صبحانه
 • دو گشت روزانه از جاهای دیدنی یزد
 • پرداخت کلیه ورودیه ها
 • راهنمای مجرب و حرفه ای
 • قیمت هر شب اقامت بیشتر 100 هزارتومان


۱۳۹۶/۰۳/۰۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
آیا شما هم میخواهید
مثل همه 3755 نفر مسافر ما هر روز رایگان قیمت تورها و بلیت ها را در موبایل و یا کامپیوترتان دریافت کنید؟