خانه مشروطه تبریز

خانه مشروطه تبریز

خانه مشروطه تبریز، یکی از خانه‌های تاریخی و موزه‌ ای شهر تبریز است که در محله راسته‌ کوچه واقع در غرب بازار تبریز قرار گرفته‌است. این بنا به سبک معماری دورهٔ قاجار ساخته شده و ملک شخصی حاج مهدی کوزه‌کنانی بوده‌است. در سالهای مشروطه بزرگان آذربایجان پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی [...]